Nhịp điệu quyến rũ, nguy hiểm của Venom X chiếm lấy anh ta.