Cô ấy đồng ý quan hệ tình dục, được thỏa mãn bởi anh ta