Một người vợ Nhật Bản trở nên thân mật sau khi nấu bữa tối cho chồng.