Hồng quân: Những chiến hữu đam mê tham gia vào những cuộc gặp gỡ nóng bỏng.