Kayatanskaya và các đối tác của cô ấy ghi lại những khoảnh khắc thân mật của họ.