Người cụt gặp phải hành động kích thích trong vườn dầu cọ