Buổi tập huấn nóng bỏng của Quân đội Ấn Độ biến thành một buổi tình dục dữ dội.