Quân Thợ Săn: một băng nhóm anh em đam mê những cuộc tẩu thoát gợi tình và thỏa mãn những ham muốn nguyên thủy của mình.