Một người đẹp làng Malaysia trong tã lót trở nên tinh nghịch với một đồ chơi lớn.