Bhojpuri đóng vai chính trong một cảnh đau đớn và mãnh liệt