Tại ngân hàng, một cuộc chạm trán nóng bỏng diễn ra.