Quân đội trở về nhà để được thỏa mãn bởi bạn gái của anh ta