การระบาดของไวรัสนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ดุเดือด