การนอกใจนําไปสู่การเผชิญหน้าอย่างเร่าร้อน แต่การทรยศทิ้งรสชาติที่ขมขื่น