ผู้หญิงที่มอมเมามีส่วนร่วมในการหลบหนีทางเพศที่ไม่ถูกยับยั้งในป่า