Rome Major i Lenni angażują się w namiętne, surowe i wyraźne spotkanie.