Laura Mea przeprasza, ale nie może przestać jęczeć.