Ο επικίνδυνος, σαγηνευτικός ρυθμός του Venom X κυριαρχεί.