Η παθιασμένη σκηνή του Σίσκαε με μια σκηνή και μια αναμονή..