Η Mitrovicka κυριαρχείται από έναν ηλικιωμένο άνδρα σε μια σκληρή σεξουαλική συνεδρία.