Η αποπνικτική νοσοκόμα Rita de Santiago δίνει εξετάσεις και πολλά άλλα.