Ο στρατός επιστρέφει σπίτι για να ευχαριστηθεί από την κοπέλα του